Om Et sundt Ry

I projektet ‘Et Sundt Ry’ åbner Ry Hallerne op for nye aktiviteter, hvor borgerne i Ry og omegn får nye muligheder for bevægelse samt fællesskaber og relationer, da dette har afgørende betydning for vores trivsel. Derfor vil Ry Hallerne stille inde- og udefaciliteter til rådighed for at såvel nye brugere som eksisterende foreninger inviteres til at bidrage med muligheder for at flere deltager i aktive fællesskaber, hvor samværet omkring en aktivitet vil kunne skabe nye netværk. I denne sammenhæng uddannes frivillige Sundhedsmotivatorer, som kan varetage disse aktive fællesskaber og skabe trygge rammer for brugerne.


VISIONEN er, at Ry Hallernes ”åbne arme” og ønske om at være noget for hinanden som et samlingssted, vil kunne medvirke til at flere mennesker i Ry, unge som ældre, gennem nye muligheder for deltagelse i aktive fællesskaber opnår øget trivsel og sundhedsfremme.


FORMÅLET er at mindske ensomhed og fremme fællesskabet gennem aktivitet, og herigennem give borgerne i Ry alternativer til eksisterende
tilbud i håbet om at ramme en bredere del af befolkningen.