Indendørs faciliteter

Velkommen indenfor! Mulighederne er mange for møder, arrangementer, stævner mm. og kan altid kombineres med forplejning fra Caféen. Der er altid personale tilstede i vores haller, som kan hjælpe med opstilling, servering og oprydning efter aftale og uanset størrelse af arrangement.

Læs nærmere om de mange muligheder her.

Hal A

En opvisningshal som primært anvendes til sport og stævner, men lejlighedsvis også til større fester og arrangementer.

Hal B

En hal benyttes primært til idræt af foreninger og skoler.

Hal C

Denne hal indeholder 2 badminton baner og ligger i forlængelse af Hal E (springhallen) og anvendes derfor oftest til gymnastik. Fra hallen kan der åbnes og lukkes porte til Hal E (springhallen).

Hal D (D1 + D2) & Aktivitetsbalkon

En hal, hvor der er mulighed for at opdele hallen på midten med en hæve/sænke væg. Hallen anvendes til adskillige sportsgrene, men er lejlighedsvis særdeles velegnet til større arrangementer og stævner mm. I hallen er der opgang til aktivitetsbalkonen og der kan åbnes porte op til hal E (springhallen).

Aktivitetsbalkonen byder på forskellige aktivitetszoner og opholdssteder indrettet med sofaer og bænke. Fra aktivitetsbalkonen er der udgik til hal D og springhallen.

Hal E – Springhal og Motorikbane

Springhallen indebærer gode springfaciliteter med fasttrack og to stortrampoliner samt en motorikbane på endevæggen. Tilhørende madrasser kan justeres i højden efter behov. Springhallen benyttes primært til gymnastik og opvisninger, men springhalen udlejes også lejlighedsvis til børnefødselsdage.

Aktivitetslokale

Aktivitetslokalet er indrettet med spejlvæg og benyttes til holdundervisning som dans, yoga, step mm. I lokalet er det muligt at tilkoble projektor og er derfor også særligt egnet til kurser og evt. mindre foredrag. Projektor og tilhørende kabler og stik kan lånes på kontoret.

Café & Væksthus

Caféen danner rammerne for alle slags fællesskaber morgen, middag og aften.

Væksthuset er hele vores indgangsområde. Her er der plads til et spil bordfodbold, afslapning i de bløde siddepladser, leg for de mindste i hyggehjørnet og mulighed for at bytte bog på bog-bytte reolen.

E-sport

Gamerlokale med 11 stationære pladser til E-sport.

Mødelokale 1

Dette mødelokale indeholder både tv og tavler, hvor av-udstyr og computer kan tilkobles. Lokalet kan rumme op til 50 siddende deltagere.

Mødelokale 2A + 2B

Dette mødelokale indeholder tavle, tv og av-udstyr. Lokalet kan deles af en skillevæg i to mindre mødelokaler (2A & 2B). Samlet kan lokalet rumme op til 40 siddende deltagere.

Spinning

Spinningslokalet er udstyret med 20 spinningscykler samt et podie til instruktøren. Cyklerne (body bike smart+) kan tilkobles smartphones. I lokalet kan der tilkobles musik via bluetooth.

Styrke- og motionsrum

Vores styrke- og motionsfaciliteter fordeler sig på to etager. De to etager rummer en bred vifte af udstyr i form af både maskiner, frivægte, bænke og stativer. Faciliteterne kan benyttes ved at oprette medlemskab hos Ry Motionsklub.