Personale

Jens Szabo
Centerleder
centerleder@ryhal.dk
Jens-Erik Mollerup
Halmedarbejder
jem@ryhal.dk
Klaus Jeppesen
Caféleder
klaus@ryhal.dk
Berrit Lysdal
Regnskabsmedarbejder
regnskab@ryhal.dk
Morten Møller
Halmedarbejder
Kirsten Hørlück Skov (Barselsorlov)
Projekt- & kommunikationsmedarbejder
Jeanette Pingel Lauridsen
Projekt- & kommunikationsmedarbejder
info@ryhal.dk
Erik Nielsen
Halmedarbejder
Bodil Olesen
Rengøringsmedarbejder
Lone Bech Nielsen
Rengøringsmedarbejder
Kim Sørensen
Servicemedarbejder