Repræsentantskabsmøde

17. marts 2022


Til Repræsentantskabet

Hermed indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde i S/I Ry Hallerne tirsdag den 26. april 2022 kl. 19.00 i Ry Hallerne.

Foreningerne skal ikke længere fremsende navne på repræsentanter og suppleanter på forhånd, men møder blot op på dagen. Antallet af repræsentanter fremgår nederst.

Regnskab for 2021 offentliggøres på hjemmesiden ryhal.dk ca. en uge før repræsentantskabsmødet.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Fremlæggelse af årsberetning

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag – skal fremsendes til centerleder@ryhal.dk senest 12. april 2022

5. Fremlæggelse af budget til godkendelse

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Marlene Thanning Helms (genopstiller) og Lærke Klitgaard (genopstiller ikke)
7. Valg er 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er: Torben Larsen, Knud Johansen (er indtrådt i bestyrelsen) og Ulrich Sørensen

8. Eventuelt
 

Repræsentantskabets sammensætning:
Ry Tennis: 1
Ry Fodbold: 2
Ry Floorball: 3
Ry Håndbold: 6
Ry Gymnastik: 6
Ry Badminton: 6
RFFI: 6
Ry Motion: 6
JIF-Badminton: 1
Ry Bordtennis: 1
Ry Judo: 1
Bestyrelsen: 5
I alt: 44