Pressemeddelelse – Centerleder ved Ry Hallerne stopper med udgangen af september

2. september 2022

Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen må meddele, at vi den 31.8.2022 modtog en opsigelse fra centerleder Jens Szabo.

Dette er et stort tab for brugerne af Ry Hallerne.

Jens var en stor drivkraft bag Ry hallernes udvidelse i 2016, både som bestyrelsesformand i Ry Hallerne og senere centerleder.

Jens har som leder, i de sidste 7 år været den væsentligste faktor for, at Ry Hallerne i dag er et nytænkende og tidssvarende idrætscenter med en social agenda.

Jens vil både som person og centerleder blive savnet af alle foreninger og øvrige brugere af Ry Hallerne.

Ry Hallernes bestyrelse.