Repræsentantskabsmøde 2023

5. april 2023

Ry Hallerne indkalder til repræsentantskabsmøde d. 24. april kl. 19 i Ry Hallernes mødelokale 2, Thorsvej 32A, 8680 Ry

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Fremlæggelse af årsberetning
  Herunder orientering om Pulsparken, projekt 100 sunde åndehuller og skolebyggeri
 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2022 til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget for 2023 til godkendelse
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  2 nye ordinære medlemmer skal vælges; et medlem for 2 år, et medlem for 1 år.
  De nuværende medlemmer Jens Nellemann og Knud Johansen er på valg for 2 år og modtager
  genvalg.
  Nuværende suppleant Jesper Laursen er på valg og opstiller som ordinært medlem for 1 år.
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter
  2 suppleanter skal vælges.
 8. Eventuelt